Stawianie sztachetki z Winylu na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja ogrodzenia plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Ogrodzenia plastykowe na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balustrady PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu a także zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane sztachety Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy planowane plotki PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements